Konepalvelut

Maatalousurakointi

 • Kylvöurakointi
 • Säilörehunkorjuu
 • Kasvinsuojeluruiskutus
 • Lisäksi muita pieniä maatalousurakointiin liittyviä töitä kaluston mukaan.

Maanrakennus

 • Kuljetuspalvelu
 • Soratoimitukset
 • Maansiirto traktorikalustolla
 • Tienperusparannustyöt
 • Jätevesijärjestelmät

Talvikunnossapito

 • Lumen auraus
 • Hiekoitukset
 • Lumen poisajo

Pyydä tarjous